Etalon Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményünk 1999-ben alakult Etalon Művészeti Intézet néven. Fenntartónk a VITUS Művészeti és Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Legfőbb célunk, hogy Győrben és környékén minél szélesebb körben megismertethessük az ifjúsággal a magyar néptánc és társastánc alapjait, és az alapfokú művészetoktatás keretein belül egy elmélyült és komplex ismeretanyagot
adjunk a növendékeknek, valamint, hogy a Rába Néptáncegyüttes utánpótlását megszervezzük, hiszen a nagy múltú együttest akkoriban a kihalás veszélye fenyegette.
…„Az alapfokú táncművészeti oktatás célja a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése. Hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek, fiatalok személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó
tevékenység és művészetek iránt, neveljen az egészséges életmódra, magabiztosságra. Lehetőséget nyújt a tanulók kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására, növeli a gyerekek állóképességét, cselekvőbiztonságát, fejleszti ügyességét, ritmusérzékét, hallását. Az iskolai keretek között folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a tanulóknak az egyes táncművészeti ágak alapvető ismereteinek elsajátítására, biztosítja a különböző szakterületekben való jártasság megszerzését. Felkészíti a tehetséges
tanulókat a táncművészeti pályára, ill. az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.”… Ezáltal az Intézet Győrben és környékén hozzájárul a két táncművészeti ág hozzáértő közönségének, és nem utolsósorban kialakul az amatőr táncegyüttesek
megfelelő minőségű és mennyiségű utánpótlásbázisának megteremtéséhez. 2013. január 1-jén névváltozás történt, ETALON Alapfokú Művészeti Iskola lettünk. Az iskola, tanításon kívüli időben, délutáni órákban tartja foglalkozásait, hetente két alkalommal. (2×90 perc)
 Az Etalon Alapfokú Művészeti Iskola székhelye Győrszentiváni St’ART HÁZ, de Ménfőcsanakon, Péren, Rábapatonán, Börcsön, a Generációk Házában, a Péterfy Sándor Evangélikus Kollégium, Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában, a Győri Váci Mihály Általános Iskolában és a Győri Móricz Zsigmond Általános Iskolában kihelyezett tagozatot működtetünk, így az oktatás a jelzett településeken és helyszíneken helyben történik. A képzést 6 éves korban kezdjük, és 18 éves korban fejezzük be. Növendékeink életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerkednek meg a magyar népi játékokkal, táncokkal, és tudásukat színpadon (koreográfiai megfogalmazásban) mutatják be.
Kiemelten fontos szerepet kap a közösségi nevelés, hiszen a gyerekek hosszú éveken keresztül egyazon közösséghez tartoznak. Kirándulások, néprajz utak, nyári táborozás teszi teljessé az iskolai életet. Magas szinten működő művészeti közösséget, kiváló pedagógusokat, hosszú évekre megfelelő, szép és tartalmas elfoglaltságot kínálunk tanulóinknak. Aktív közösségi életet élhetnek, jó fizikai és szellemi állóképességre tehetnek szert, felléphetnek bel- és külföldön egyaránt. A szülők gyermekeik után a minisztérium által meghatározott módon térítési-, illetve tandíjat fizetnek, a tanulók év végén államilag elismert bizonyítványt kapnak.
…Visszatekintve Az „ETALON” névválasztás merésznek tűnhetett, hiszen akkor valóban a semmiből kellet felépítenünk azt a bázist, amely a Kiscserókok és Rábca Táncegyüttesek jövőbeni tagjait adja. Ismerve azonban az intézmény jelenlegi tevékenységét, sikereit azt gondolom, hogy teljes joggal méltó a 20 évvel ezelőtt választott nevéhez. Az évek során számos sikert értek el növendékeink, amelyekkel elértük azt, hogy a néptánc művészeti ágat tekintve a régió legsikeresebb intézményei közt vagyunk, és országos viszonylatban is előkelő helyet foglalunk el a művészeti ág tekintetében. Köszönjük növendékeinknek a kitartó és állhatatos munkát, amelyekkel az eredményeket elérték, és sok-sok örömet szereztek az iskolának, hozzátartozóknak, és nekünk felkészítő tanároknak. A siker egyik alapköve pedagógusok szintén kitartó és minőségi munkája. 
Végül szeretném megköszönni Önöknek Kedves Szülők, a türelmet, kitartást, hogy hozzájárultak gyermekeik tanulmányaihoz, eredményeihez, valamint ahhoz hogy az intézmény épüljön, szépüljön fizikai értelemben is, hiszen többen kifejezésre juttatták tetszésüknek és anyagilag, társadalmi munkával támogatták az intézmény tevékenységét

Etalon... A tánc a miénk

Munkatársaink

Delbó Eszter

Pedagógus

Domonkos Balázs

Könyvtáros

Fertetics Andrea

Pedagógus

Klauz Balázs

Pedagógus

Németh Dénes

Iskolatitkár

Némethné Delbó Krisztina

Igazgató

Zoller Tamás

Jelmez- és viselettáros

Az érték összeköt

Telephelyek

  • Etalon AMI székhely

     9011 Győr Déryné út 1.

  • Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola

     9011 Győr, Vajda u. 25.

  • Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

     9011 Győr, Váci Mihály u. 1-3.

  • Petőfi Sándor Általános Iskola, Művelődési Ház és Könyvtár 

      9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.

  • Zrínyi Ilona általános iskola Börcs

      9152 Börcs, Erzsébet tér 4.

  • Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola

      9012 Győr, Győzelem út 12. 

 

  • Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

     9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2

  • Generációk Háza Művelődési Központ

     9021 Győr, Aradi Vértanúk u. 23.

  • Győri Radnóti Miklós Általános Iskola 

     9021 Győr, Nagy Jenő u. 2.