Az érték összeköt...

Kiscserókok táncegyüttes

A Kiscserókok Néptáncegyüttes amely Győr város és a térség egyik meghatározó és legsikeresebb gyermek és ifjúsági együttese. Az együttes 2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy megőrizze és továbbadja a Kárpát-medencei magyarság hagyományait. Az együttes heti rendszerességgel tart néptánc foglalkozásokat. Az ifjúsági együttes jelenlegi taglétszáma 50 fő. Alatta az utánpótlás csoport 25, az óvodás korosztály
80 főt számlál. A néptánc próbák az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola győrszentiváni székhelyén zajlanak. Az infrastrukturális hátteret a művészeti iskola biztosítja számunkra (hangtechnika, fellépő ruhák egy része, eszközök stb.). Együttesünk tagja az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek.
A Kiscserókok Néptáncegyüttes fenntartója a VITUS NONPROFIT Kft. Rendszeresen pályázunk kulturális programok és táncházak megvalósítására, az
együttes eszköztárának (viseletek, színpadi kellékek) fejlesztésére. Az utánpótlás nevelése biztosított. A 2000-ben a Vitus Nonprfit Kft. által létrehozott
és fenntartott ETALON Alapfokú Művészeti Iskolának köszönhetően az elmúlt évek során több száz győri, és győrszentiváni gyermek és fiatal ismerkedett meg a néptánccal, népzenével, néphagyományokkal. A hagyományápolás, a különböző nemzetiségek kultúrájának tiszteletben tartása és
megőrzése itt, a Kárpát-medencében, megmaradásunk záloga és szimbóluma. Fontosnak érezzük, hogy már egészen korán, gyermekkorban
megismerje minden ember a saját népének tánc- és zenei kultúráját – mert igazán csak azt tudjuk megszeretni, amit ismerünk –, s hogy ezen ismeretek révén minden fiatal megtanulja és megtapasztalja a közösséghez, a nemzethez tartozás felemelő érzését. Célunk szűkebb és tágabb környezetünk, a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségek tánchagyományainak és hagyományos népi kultúrájának
megismerésén, megtartásán és ápolásán keresztül a fiatalok értékorientációjának alakítása. Együttesi munkánk, valamint színpadi feldolgozásaink alapja és anyanyelve az eredeti, hagyományos néptánc- és népzenei kultúra, amellyel évek óta igyekszünk maradandó élményt nyújtani közönségünknek. Az évek során számos sikerrel büszkélkedünk: az országos néptánc tanulmányi
versenyek álladó résztvevői és díjazottja, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület által szervezett fesztiválok „KIEMELT ARANY” fokozattal minősített csoportjai, valamint együttesünk tagjai számos szólótánc verseny helyezettjei. Fellépéseink többségén állandó élő népzenei zenekarunk Németh Dénes és zenekara szolgáltatja a talp alá valót.

Az együttes vezetője Némethné Delbó Krisztina, néptáncpedagógus. Asszisztens:
Ramasz László, Tompos Szilvia

Nyertes pályázatok

Rábca táncegyüttes

A Rábca Néptáncegyüttes 2000-ben alakult Győr belvárosában azzal a céllal, hogy városunk egyik kiemelkedő együttesévé váljon. Jelenleg hetente kétszer próbálunk, a taglétszámunk 50 fő. A közvetlen utánpótlás csoportunkban is 50 fő táncol heti rendszerességgel. Számunkra nagyon fontos, hogy a Együttes munkája folyamatos legyen, ezért nyaranta is összetart közösségünk. Ezeken a szakmai táborokon élő zenés tánctanulás mellett esténként táncházakat tartunk. Rettentően erős ezen hetek közösségépítő ereje. A nyári turnékon kívül együttesünk kiszolgálja a helyi lehetőségeket. A Rábca Táncegyüttes 2019-es évben Bükön megrendezett minősítő fesztiválon „ARANY” minősítést szerzett. Ezen a nyáron július elején Horvátországban szerepelt 48 fős csapatunk. A nemzetközi fesztiválon nagyon nagy sikert arattunk. Fontosnak tartom, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítsem a gyermekekben, fiatalokban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát. „Népet csak egészében lehet megismerni, a nép dalát is csak az érti meg igazán, aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét…” (Kodály Zoltán) Véleményem szerint a néptáncot élővé kell tenni a gyermekek számára, hogy ne csupán koreografált színpadi produkciót tanuljanak, hanem elérjük, hogy a néptánc a gyermekek életformájának részévé váljon. Természetesen ez most nehezebb, mert régen, amikor még organikus élete volt a népi szokásoknak, megvolt és élt a jeles napok sorozata. Akkor mindenki tudta, hogy milyen például a farsangi bál, a betlehemezés, de ma ez teljesen másként működik.

Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz táncpróbákra hívni, és hosszabb ideig meg is tartani a gyermekeket, hiszen ma nem divatos a néptánc, ahogy a népzenehallgatás sem. Ma egy kamaszgyermeket nagyon sok külső hatás ér, és kevesen látják értelmét a néptáncolásnak. Nehéz ezért
motivációt találni. A közelmúltban a gyermekek végkimerülésig játszottak mondókák kíséretében az óvodák és iskolák udvarán. Elevenen él emlékezetemben néhány olyan eset, amikor a játékokat a tanítóinktól tanultuk, néha ők is

beálltak a körbe, együtt énekeltek velünk, és vidáman repült el a „tízperc”. Mostani fejemmel azt is tudom, hogy ezek a játékok jól
elősegítik az összerendezett mozgást, fejlesztik a ritmusérzéket, közvetve pedig segítik az olvasás, az írás és a többi tárgy tanulását is.

A Rábca Néptáncegyüttes fenntartója a Győr Táncműhely Egyesület. Rendszeresen pályázunk kulturális programok és táncházak megvalósítására, az együttes eszköztárának (viseletek, színpadi kellékek) fejlesztésére. Az utánpótlás nevelése biztosított. Az egyesület 1995-ben alakult, és a tavalyi évben névváltozáson esett át. Az elmúlt évek során több száz győri és Győr környéki gyermek és fiatal ismerkedett meg a néptánccal, népzenével, néphagyományokkal.
Csoportvezető: Delbó Eszter, Belágyi Hanna, Zoller Tamás, Ramasz
László

Nyertes pályázatok

Győr Táncműhely Egyesület

A 1995-ben alakult egyesület célja, hogy a Kárpát-medence sokszínű népi kultúráját bemutassa, a kapcsolódó értékeket feltárja. Szervezetünk megalakulásának alapját a Rába Táncegyüttesben eltöltött évek határozták meg. Az egyesület tagjai népzenét és néptáncot kedvelő fiatalok. Feladatunk a kezdetekben az azonos nevet viselő néptáncegyüttes, most pedig a Rábca és a Kiscserókok Táncegyüttes működési feltételeinek megteremtése, szakmai előmenetelének segítése, ezáltal a néptánc elsajátítása és képviselete, közvetítése, ápolása és a néptánc tudás továbbadása, továbbéltetése, megfelelő közösség kialakítása. Célunk szűkebb és tágabb környezetünk, a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségek tánchagyományainak és hagyományos népi kultúrájának megismerésén, megtartásán és ápolásán keresztül az itt élő emberek életének, gondolkodásának, cselekedeteinek jobb megismerése és elfogadása által a fiatalok értékorientációjának alakítása. Szeretnénk népszerűsíteni, mindenkinek elérhetővé és érthetővé tenni magyarok kulturális örökségét. Kiemelt figyelmet fordítunk a felnővő, mindenre nyitott fiatal generációra. Általuk szeretnénk biztosítani a népi kultúra, valamint a gazdag hagyományok átörökítését, értve ez alatt a népzene, néptánc, néprajz, folklórtörténet, illetve az ezekhez társuló művészeti ágak közötti kapcsolat megteremtését. Célunk a néptánc és népzene hagyományainak ápolása, a néptánc kultúra megőrzése és terjesztése, a néptánc kultúra értékeinek felkutatása. Hazánk és szűkebb környezetünk néphagyományainak képviselete Magyarországon és külföldön. Legfőbb célunk megismertetni, népszerűsíteni, ezáltal védeni a magyarság kulturális örökségét, kiemelt figyelmet fordítva a fiatal generáció számára a népi kultúra minél szélesebb körben történő megismertetése, a hagyomány átörökítése. A fiatalok megismertetése a népi kultúrával, ezáltal személyiségük fejlesztése előadások, kulturális programok szervezésével. A hagyomány nélküli nemzet olyan, mint a gyökér nélküli fa: képtelen megállni saját lábán. A hagyományőrzés erősíti és ápolja a gyökereket, így egy erős és öntudatos nemzet nőhet ki belőle

Nyertes pályázatok
Támogatóink