1999-ben jött létre a Vitus Művészeti és Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság azzal az elsődleges céllal, hogy népszerűsítse, mindenkinek elérhetővé és érthetővé tegye a
magyarok kulturális örökségét. Kiemelt figyelmet fordítunk a felnővő, mindenre nyitott fiatal
generációra. Általuk szeretnénk biztosítani a népi kultúra, valamint a gazdag hagyományok
átörökítését, értve ez alatt a népzene, néptánc, néprajz, folklórtörténet, illetve az ezekhez társuló
művészeti ágak közötti kapcsolat megteremtését. Alapfeladata az alapfokú művészetoktatás, ennek
ellátására alapította az Etalon Alapfokú Művészeti Iskolát, elsődleges tevékenysége a művészeti
iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység feltételeinek biztosítása.
Meggyőződésünk, hogy a néptánc, minden egyes részletében, a gyermekek fejlettségi szintjétől
függetlenül mindenkinél alkalmazható fejlesztő tevékenység, széleskörű társadalmi hasznosságot
eredményező. Az egyéni képességekre gyakorolt hatása mellett egyben a nemzeti kultúránk egy
értékes része megőrzésének kizárólagos módja. Az életkori sajátosságokat is figyelembe véve, a
leghatékonyabb készségfejlesztő eszköznek tekintjük.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy függetlenül az egyre rohanóbb tempót diktáló világtól, a
sokszor váratlanul ránk törő változásoktól, vannak állandó értékeink: a hagyomány, a kultúra, a zene,
a tánc. Cél ezeket elérhetővé tenni azok számára is, akik sokszor rutinszerű mindennapjaik során nem
tudnak közelebbi kapcsolatba kerülni velük.

Egy minél nagyobb, összefogásra képes közösség kialakulásában bízunk, hiszen a gyökereit ismerő
és ápoló közösség olyan megingathatatlan és időtálló, mint egy öreg tölgy

Adatok
Név: Vitus Művészeti és Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 9121 Győrszemere, Felpéci út 47.
Levelézési cím: 9011 Győr, Déryné u. 1.
Adószám: 20381604-1-08
Pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank
Bankszámlaszám: 10403356-33518949-00000000
Tel.: +36-96/519-542
E-mail: vituskht@t-online.hu
Képviselő: Szakonyi Berta
Beosztás: Ügyvezető
Tel.: +36-20/927-98-90
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-018537

Nyertes pályázatok